• 022‐40036621/22/23/25

 • velloils@velloils.com, info@velloils.com

ANTI FRIZ OILS

Product Name:

 • VELFRIZ 32
 • VELFRIZ 46
 • VELFRIZ 68
 • VELFRIZ 100
 • VELFRIZ N 15
 • VELFRIZ N 32
 • VELFRIZ N 46
 • VELFRIZ N 68
 • VELFRIZ EF 32 (Synthetic Oil)
 • VELFRIZ EF 68 (Synthetic Oil)
 • VELFRIZ EF 100 (Synthetic Oil)
 • VELFRIZ EF 150 (Synthetic Oil)
 • VELFRIZ SH 32 (Synthetic Food Grade Oil)
 • VELFRIZ SH 46 (Synthetic Food Grade Oil)
 • VELFRIZ SH 68 (Synthetic Food Grade Oil)
 • VELFRIZ SH 100(Synthetic Food Grade Oil)
 • VELFRIZ SSN 32 (Semi Synthetic Oil)
 • VELFRIZ SSN 46 (Semi Synthetic Oil)
 • VELFRIZ SSN 68 (Semi Synthetic Oil)
 • VELFRIZ SSN 100 (Semi Synthetic Oil)