• 022‐40036621/22/23/25

  • velloils@velloils.com, info@velloils.com

MACHINE OILS

Product Name:

LUBREX 32
LUBREX 46
LUBREX 68
LUBREX 100
LUBREX 150
LUBREX 220
LUBREX 320
LUBREX 460
GPMO 40 ® (General Purpose Machine Oil)
GPMO 20W40 (General Purpose Machine Oil)
ARROWFILM 12
ARROWFILM 32
ARROWFILM 46
ARROWFILM 68
ARROWFILM 100
ARROWFILM 150
ARROWFILM 121
ARROWFILM 176
ARROWFILM 220
ARROWFILM 257
VELLOFILM 320
ARROWFILM 460
ARROW FLUSH 32

Category: